Sökning

ÖTA 346 Släkterna Pått och Nymans arkiv (1904-2018)

Arkiv
Brev, dokument och fotografier från familjemedlemmar i släkterna Pått från Vasa och Nyman från Västervik (tidigare Korsholm, nu Vasa). Släktgrenarna förenades när Paul Pått gifte sig med Margit Nyman.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
30 arkivenheter
4 ljudband
870 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 346
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1904-2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.