Sökning

ÖTA 347 Runar och Hulda Långbackas arkiv (1879-1968)

Arkiv
Arkivet består av Runar Långbackas tal, föredrag, uppsatser och dikter samt Hulda Långbackas tal, anteckningar och minnebok. Även makarnas gemensamma handlingar såsom gästböcker och fotografier. Arkivet innehåller även handlingar rörande Finby Marthaförening, betyg och överlåtelsehandlingar från släkten Backlund samt tidningsurklipp och tryckalster.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
31 arkivenheter
595 fotografier
Signum ÖTA 347
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1879-1968

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.