Sökning

ÖTA 348 Emil Björkas arkiv (1894-1951)

Arkiv
Handlingar rörande Replot skyddskår. Tidningsurklipp och tryckalster. Dokument rörande Replot.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
69 sidor
Språk
svenska
Signum ÖTA 348
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1894-1951

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.