ÖTA 348 Emil Björkas arkiv (1894-1951)

Arkiv
Handlingar rörande Replot skyddskår. Tidningsurklipp och tryckalster. Dokument rörande Replot.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
69 sidor
SignumÖTA 348
Personer
Ämnen
Användarrättigheterfri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1894-1951