Sökning

ÖTA 348 Emil Björkas arkiv (1894-1951)

Arkiv

Handlingar rörande Replot skyddskår. Tidningsurklipp och tryckalster. Dokument rörande Replot.

Personer
Signum
ÖTA 348
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
69 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1894-1951

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.