Sökning

ÖTA 349 Dokumentation från 100-årsminnet av Jägarnas hemkomst till Vasa 1918 (2017-2018)

Samling
Fotografier, urklipp och fältanteckningar från firandet av 100-årsminnet av Jägarnas hemkomst till Vasa 1918.

Noggrannare information om evenemangets program finns i samlingen.
Samlingens omfattning
0 hyllmeter
1 arkivenheter
11 sidor
265 digitala objekt
265 fotografier
Språk
svenska
finska
Signum ÖTA 349
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2017-2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.