Sökning

ÖTA 350 Samlare och samlande (2018)

Samling
Fyra intervjuer med samlare om deras samlande, gjorda för boken Jag är en samlare, jag vill ha mer! 39 fotografier och fältdagbok.

Aja Lund: Jag är en samlare, jag vill ha mer! (2019).
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
1 arkivenheter
138 sidor
39 fotografier
44 digitala objekt
6 ljudband
Språk
svenska
Signum ÖTA 350
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.