Sökning

ÖTA 353 Lappfjärds Andelshandels arkiv (1900-1974)

Arkiv
Handlingar, fotografier, klichéer och tidningsurklipp från Lappfjärds Andelshandel. Även en mindre mängd handlingar och fotografier från Sideby Handelslag, Sydösterbottens Handelslag och Handelslaget LA-SYD.
Samlingens omfattning
0,38 hyllmeter
186 fotografier
286 sidor
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 353
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1900-1974

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.