Sökning

ÖTA 354 Handlingar insamlade i Solf av Gunnar Rosenholm (1643-1918)

Samling
Handlingar rörande hemman och personer, insamlade av Gunnar Rosenholm. Protokoll över brott- och tvistemål, testamenten, förmynderskapsärenden, inteckningar, fastebrev, lagfarter och bouppteckningar. Även övriga ägodelningshandlingar, kontrakt, auktionsprotokoll, räkenskapshandlingar, handlingar rörande vägar och vägunderhåll samt personliga brev.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
2 fotografier
2 kartor
2196 sidor
7 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 354
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1643-1918, 1960

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.