Sökning

ÖTA 358 Olof och Margit Påhls arkiv (1960-2019)

Arkiv
Arkivet innehåller bokföringshäften från åren 1960-2017 samt ett urval räkningar och kvittenser från åren 1962-2000 samt två reprofotografier tagna 2019. Materialet ger information om prissättning och prisutveckling av varor och tjänster, löpande utgifter samt lönenivåernas utveckling i Österbotten under den aktuella tidsperioden.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
2 digitala objekt
5 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 358
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1960-2019

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.