ÖTA 358 Olof och Margit Påhls arkiv (1960-2017)

Arkiv
Bokföringshäften från åren 1960, 1965, 1984-2017. Ett sparat urval räkningar och kvittenser från åren 1962-2000.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
2 digitala objekt
9 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 358
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.