Sökning

ÖTA 36 Vasa skyddskårs arkiv (1918-1968)

Arkiv

Protokoll (1918–1934) årsberättelser, inventarieförteckningar, brevkoncept, inkomna brev och cirkulär (1918), kompanirapporter, kungörelser, dagorder etc. från kriget 1918, diverse koncept, bl.a. tal vid VSK-medlemmars jordfästningar, medlemsförteckningar, historikmanuskript, fotografier/postkort och tryckalster samt urklippsbok tillhörande Harald Sirén, innehållande tidningsurklipp 1965–1968. Urklipp bl.a. om Grafton-affären, jägarrörelsen, skyddskåren och vapenimport. Enstaka handlingar från Vasa Skyttegille (V.S.G.).

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 36
Ämnen
Samlingens omfattning
0,5 hyllmeter
27 digitala objekt
27 fotografier
9 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1918-1968