Sökning

ÖTA 360 Världar i Omställning (2018-2019)

Samling
Elva forskningsintervjuer gjorda för poddserien Världar i Omställning. Intervjuerna är gjorda med människor som förändrat sina levandssätt och börjat leva ett mera hållbart och lokalt liv. Samlingen består av råmaterial, färdigt klippta poddar och fotografier av informanter. Poddarna publicerades på insamlarens hemsida februari-april 2019.

https://varldariomstallning.fi/.Maria Ehrnström-Fuentes i SÖS Talks: https://www.youtube.com/watch?v=OHq7lscFmdU&feature=youtu.be
Samlingens omfattning
22 digitala objekt
Språk
svenska
engelska
Signum ÖTA 360
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Datum 2018-2019

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.