Sökning

ÖTA 361 Vasa förr och nu (2010-2012)

Samling
Fotografier av byggnader och offentliga miljöer, tagna på och av samma platser och ur samma vinkel som fotografen Rafael Olin dokumenterat på 1960- och 1970-talen. Majoriteten av fotografierna är tagna i Vasa men det förekommer även enstaka bilder från Kaskö, Kristinestad, Närpes och Helsingfors.En del av bilderna ingår i webbutställningen Vasa förr och nu, som jämför stadsbilden i Vasa på 1960-talet och 2000-talet.
Samlingens omfattning
285 digitala objekt
Signum ÖTA 361
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Datum 2010-2012