Sökning

ÖTA 362 Familjen Dahlback-Häggmans arkiv (1918-2020)

Arkiv
Fotografier och minnesböcker efter kvinnorna i familjerna Dahlback och Häggman. Enstaka övriga handlingar från familjernas övriga medlemmar.Bland fotografierna motiv av familjen, hemgården och djuren på gården, flygfotografi över Kvevlax kyrkby, skyddskårister, Västerhankmo hornseptett, sångkör, sång- och musikfest i Närpes, Västerhankmo Andelshandel, bussar och mejeribilar. Arkivet innehåller också fotoidentifieringar, hågkomster och bakgrundsinformation om personerna och materialet.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
1 arkivenheter
53 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 362
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1918-2020

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.