ÖTA 364 Spår från medeltiden (2020)

Samling
Intervjuer som dokumenterar berättelser och platser med koppling till medeltiden i svenska Österbotten, såsom gamla ridvägar, råmärken och byagränser. Intervjuerna har genomförts inom ramen för KulturÖsterbottens projekt "Vandring genom medeltidens Österbotten". Intervjuerna har fungerat som källor för KulturÖsterbottens webbutställning "Spår från medeltiden".

Oordnat, begränsad tillgänglighet
Samlingens omfattning
11 fotografier
11 ljudband
Språk
svenska
Signum ÖTA 364
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.