Sökning

ÖTA 364 Spår från medeltiden (2020)

Samling
Intervjuer som dokumenterar berättelser och platser med koppling till medeltiden i svenska Österbotten, såsom gamla ridvägar, råmärken och byagränser. Intervjuerna har genomförts inom ramen för KulturÖsterbottens projekt "Vandring genom medeltidens Österbotten" och fungerat som källor för KulturÖsterbottens webbutställning "Spår från medeltiden". Samlingen innehåller även fotografier av informanterna samt en arkiv- och projektbeskrivning.
Samlingens omfattning
11 ljudband
12 fotografier
24 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 364
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Datum 2020

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.