Sökning

ÖTA 365 Alvar Härtulls arkiv (1957-2020)

Arkiv
Renskrivna sammandrag av dagboksanteckningar från åren 1957-2020, biografi skriven 2018 och mottagna brev från åren 1958--2009.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.Förbehåll.
Språk
svenska
Signum ÖTA 365
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1957-2020

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.