Sökning

ÖTA 366 Brita Brandts arkiv (1944-2012)

Arkiv

Korrespondens från Brita Bjons (gift Brandt) tid som krigsbarn i Sverige 1944-1946 och korrespondens mellan Brita, hennes föräldrar och fosterföräldrarna 1947 - 1951. Föredrag och fotokopior.

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen och ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset - Vasa läns krigsbarn ry. Fotografierna, ett brev och enstaka dokument finns digitalt i samling ÖTA 267.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 366
Ämnen
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1944-2012

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.