Sökning

ÖTA 366 Brita Brandts arkiv‎ (2016)

Arkiv

Korrespondens från Brita Bjons (gift Brandt) tid som krigsbarn i Sverige 1944-1946 och korrespondens mellan Brita, hennes föräldrar och fosterföräldrarna 1947 - 1951. Föredrag och fotokopior.

Kontext
Arkivbildare
Brita Margareta Brandt
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 366 (Unik identifiering)
ÖTA 366 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
2016
1944–2012
Andra titlar
Brita Brandts arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.025 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 12.0
Tidningsurklipp 2.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Storby, Karleby, Österbotten, Finland
Sandby, Uppland, Sverige

Brita Brandts arkiv‎ (2016) ÖTA 366

Visa hel samlingen