Sökning

ÖTA 366 Brita Brandts arkiv (1944-2012)

Arkiv
Korrespondens från Brita Bjons (gift Brandt) tid som krigsbarn i Sverige 1944-1946 och korrespondens mellan Brita, hennes föräldrar och fosterföräldrarna 1947 - 1951. Föredrag och fotokopior.

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen och ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset - Vasa läns krigsbarn ry. Fotografierna, ett brev och enstaka dokument finns digitalt i samling ÖTA 267.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 366
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1944-2012

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.