Sökning

ÖTA 368 Intervju med säljägare (2021)

Samling
Filmad intervju med två säljägare om deras upplevelser under säljakten," i långfälan", på 1950- och 1960-talen. Samlingen innehåller råfilm, klippt film och beskrivning av projektet inklusive frågeformulär. Allt material är digitalt. Materialet har tillkommit inom ramen för KulturÖsterbottens projekt Museilotsen år 2021. Inom projektet arrangerades utställningen "I fälan" som handlade om säljakt, med fokus på historisk säljakt och långfälan.
Samlingens omfattning
3 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 368
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Digitalt
Datum 2021

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.