Sökning

ÖTA 39 Släkten August Jerns arkiv‎ (1886–1973)

Arkiv

Brev, dagböcker, postkort, begravnings- och vigselinbjudningar, manuskript för predikningar, urklipp. En stor del av breven från emigranter i USA, utvandrade från Gerby, Korsholm.

Kontext
Arkivbildare
Alma JernAugust Gustavsson JernHelmi JernMatilda JernSelma JernUlrika Johansdotter Jern
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 39 (Unik identifiering)
ÖTA 39 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Levi Augustsson Jern
Ämnen
Datum
1886–1973
1988
Andra titlar
Släkten August Jerns arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.28 hm
Förvaringsenheter 6.0
Sidor 1737.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Korsholm, Korsholm, Österbotten, Finland
Gerby, Vasa, Österbotten, Finland
Vasa, Vasa, Österbotten, Finland
USA, USA
Indien, Indien
Yttermark, Närpes, Österbotten, Finland
Ekenäs, Raseborg, Nyland, Finland
Annat relaterat material

Släkten August Jerns arkiv‎ (1886–1973) ÖTA 39

Visa hel samlingen