Sökning

ÖTA 4 Social undersökning i Vasa 1860-1960. (1959-1960)

Arkiv
Nedtecknade intervjuer om folkliv och stadstraditioner i Vasa 1860-1960. Undersökningen utförd vid Österbottens museum 1959-1960. Sammanfattning. Släktutredning om en av de intervjuade.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
369 sidor
Språk
svenska
finska
Signum ÖTA 4
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1959-1960

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.