Sökning

ÖTA 4 Social undersökning i Vasa 1860-1960. (1959-1960)

Arkiv

Nedtecknade intervjuer om folkliv och stadstraditioner i Vasa 1860-1960. Undersökningen utförd vid Österbottens museum 1959-1960. Sammanfattning. Släktutredning om en av de intervjuade.

Personer
Signum
ÖTA 4
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
369 sidor
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1959-1960

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.