Sökning

ÖTA 45 Herman Westerholms arkiv (1916-1919)

Arkiv

Vaxdukshäfte innehållande "Anteckniningar i Aritmetik enligt lektor A.F. Mennander", "Gradbeteckningar inom finska militären år 1919", "Dagboksanteckningar från mitt deltagande i Finlands frihetskrig 1918", 27.1-15.4.1918 och "Stämpelskatt å Bouppteckningar fr. 1916". gjorda av Herman Westerholm, Replot. Vaxdukshäftet ursprungligen använt som "Anteckningsbok. H. Westerholm kl.1. N:by sem. 1916".

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
ÖTA 45
Ämnen
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
20 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1916-1919