Sökning

ÖTA 73 Edvin Eklunds arkiv‎ (1907–1961)

Arkiv

Brev, postkort, skolbetyg, läsesedlar, köpebrev, fotografier, vishäfte, almanackor, pass och en mindre mängd diverse dokument efter Edvin Eklund, Purmo, Pedersöre. Bland brevmottagarna förekommer även Edit Johnson, Maria Johnson, Maria Eklund, Edvin Janson, Edvin Johnson, Victor Jackson, Hilma Jackson, Fred Johnson, Herman Johansson. Breven och fotografierna till största delen från Eklunds vistelse i Vancouver 1929–1935 och från andra emigranter i USA och Kanada.

Kontext
Arkivbildare
Edvin Eklund
Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 73 (Unik identifiering)
ÖTA 73 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1907–1961
1995-talet
2020-talet
Andra titlar
Edvin Eklunds arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 45.0
Sidor 69.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Purmo, Pedersöre, Österbotten, Finland
Vancouver, British Columbia, Kanada
Duluth, Saint Louis County, Minnesota, USA
Port Alberni, British Columbia, Kanada