Sökning

ÖTA 73 Edvin Eklunds arkiv (1907-1961)

Arkiv

Brev, postkort, skolbetyg, läsesedlar, köpebrev, fotografier, vishäfte, almanackor, pass och en mindre mängd diverse dokument efter Edvin Eklund, Purmo, Pedersöre. Bland brevmottagarna förekommer även Edit Johnson, Maria Johnson, Maria Eklund, Edvin Janson, Edvin Johnson, Victor Jackson, Hilma Jackson, Fred Johnson, Herman Johansson. Breven och fotografierna till största delen från Eklunds vistelse i Vancouver 1929–1935 och från andra emigranter i USA och Kanada.

Personer
Signum
ÖTA 73
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
45 fotografier
50 digitala objekt
69 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1907-1961