Sökning

ÖTA 8 Arkiv för Österbottens arbetarrörelse (1862-1981)

Arkiv
Fotografier, protokollböcker, dokument, uppteckningar, flygblad, korrespondens, föredrag, tal, sånger, koncept (Ekenäs fångläger), Vasa svenska arbetarförening, socialdemokratiska ungdomsklubben 1920-1922, protokoll för folkdemokraterna i Vasa. Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF): Vasa distrikts svenska sektion, Dragnäsbäck demokratiska förening, Vasa Folkdemokratiska Kvinnoförening. Materialet tillkommet för historiken "De rödas gård" om Vasa svenska arbetarförening 1981.

Roine, Lars & Anna-Lisa Sahlström 1981: De rödas gård. En berättelse om Vasa svenska arbetareförening. Vasa.
Samlingens omfattning
0,87 hyllmeter
19 arkivenheter
3105 sidor
53 digitala objekt
53 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 8
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1862-1981

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.