Sökning

ÖTA 8 Arkiv för Österbottens arbetarrörelse (1862-1981)

Arkiv

Fotografier, protokollböcker, dokument, uppteckningar, flygblad, korrespondens, föredrag, tal, sånger, koncept (Ekenäs fångläger), Vasa svenska arbetarförening, socialdemokratiska ungdomsklubben 1920-1922, protokoll för folkdemokraterna i Vasa. Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF): Vasa distrikts svenska sektion, Dragnäsbäck demokratiska förening, Vasa Folkdemokratiska Kvinnoförening. Materialet tillkommet för historiken "De rödas gård" om Vasa svenska arbetarförening 1981.

Roine, Lars & Anna-Lisa Sahlström 1981: De rödas gård. En berättelse om Vasa svenska arbetareförening. Vasa.

Materialtyp
Arkiv
Signum
ÖTA 8
Ämnen
Samlingens omfattning
0,87 hyllmeter
19 arkivenheter
3105 sidor
53 fotografier
56 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1862-1981

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.