Sökning

ÖTA 84 Karl Evert Sarlunds arkiv (1890-1914)

Arkiv
Avgångsbetyg, bouppteckningsinstrument, minnesalbum, brev, dagboksanteckningar om resa med båt Helsingfors - Hangö - Köpenhamn - Southampton - New York - Newark, New Jersey 1912.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
193 sidor
21 digitala objekt
Språk
svenska
Signum ÖTA 84
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1890-1914
  • Visas 1 - 20 av 20 resultat