Sökning

ÖTA 86 Uppteckningar från Solf (1938-1978)

Samling
6563 uppteckningar från Solf, utförda av Gunnar Rosenholm 1938-1970. Intervjuer med Solfbor. Föredrag, uppsatser. Samlingen indelad i 157 delar, varav 148 består av uppteckningar.

Rosenholm, Gunnar: Solf sockens historia. Solf 1965
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
1249 sidor
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum ÖTA 86
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum 1938-1978

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.