Sökning

ÖTA 87 Aagot Souranders arkiv (1884-2005)

Samling

Artiklar om, fotografier med och biografi över Emmi Hammarström, född Cannelin. Arkivet innehåller även kort släktutredning över släkten Cannelin.Emmi Hammarström ingick som ung i den delegation av Finlands kvinnor som 1885 i Villmanstrand överräckte en båt åt kejsarinnan Dagmar. Artiklarna berör denna händelse och Emmi Hammarströms minnen av händelsen.Meta Sahlströms artikel om Emmi Hammarström ingår också.

Personer
Signum
ÖTA 87
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
4 fotografier
8 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1884-2005

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.