ÖTA 88 Harabacka gård (1880-1910)

Samling
Fotografier från Harabacka gård, tidigare prästboställe i Kronoby. Kopierat dokument om häradsskrivare Hjalmar Forsgård, biografiska uppgifter och familj.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
2 sidor
7 fotografier
Språk
svenska
Signum ÖTA 88
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1880-1910