Sökning

FMI 142 Spelmansrörelsen i Svenskfinland 1993

Samling
Materalet omfattar fotografier, urklipp och videoinspelningar från bl.a. Finlands svenska spelmansförbunds spelmansstämma i Småbönders och från Waasan Spelit som 1993 hölls i Vasa.

Delvis ordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,12 hyllmeter
2 arkivenheter
2 filmer
244 digitala objekt
244 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 142
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1993

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.