Sökning

FMI 147 Militärhäften skrivna i Dragsvik på 1950- och 60-talet (1955-1967)

Samling
Digitala kopior av två militärhäften skrivna av två ynglingar från Västanfjärd under deras militärtjänstgöringstid i Dragsvik. Häftena är vackert illustrerade.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 147
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1955-1967

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.