Sökning

FMI 169 Fyra notböcker utgivna 1848-1870 (1848-1880)

Samling
Samlingen innehåller fyra tryckta nothäften inlämnade av chefredaktör Alvar Utter. Samlingen innehåller även originalhandskrifter från 1800-talet. Notskrifterna och handskrifterna hittades i Kristinestad på 1990-talet. De handskrivna visorna från 1800-talet och ett telegram från år 1915 finns i digitalt format.

Häftena funna i väggfyllningen i kommerserådet Hydéns gård vid Strandgatan i Kristinestad.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
4 digitala objekt
4 sidor
Språk
svenska
danska
Signum FMI 169
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1848-1880

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.