Sökning

FMI 172 Fotografier av Esseharpan (1997)

Samling
Esseharpan fotograferad av Jonas Borgmästars.

Jfr ritning till Esseharpan i samling FMI 71. En affisch och 3 vykort finns även digitalt.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
12 fotografier
16 digitala objekt
3 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 172
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1997

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.