Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

FMI 192 Visupptecknaren Elna Fontell (1908-1912)

Samling
Samlingen innehåller Elna Fontells visuppteckningar 1908–1912 samt hennes levnadsbeskrivning tecknad av Ole Jakobsson. Ett kompendium med Fontells visor har inlämnats till folkmusikinstitutet av redaktör Ole Jakobsson 1998.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 192
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1908-1912

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.