FMI 20 Vishäften från Vasa daterade tidigt 1800-tal (1816-1952)

Samling
Samlingen innehåller en visbok efter Eva Bergsten med en datering gjord i februari 1816, ett fragment av en visbok från förra delen av 1800-talet efter Catharina Lindblom samt några lösa blad med visor nedtecknade i Solf 1951 - 1952. Visböckerna funna på forna krogens vind i Gamla Vasa hamn, inköpta av gårdens ägare fru Bäckman. I samlingen finns utskrift av visorna i Bergstens bok samt ett brev från Svenskt visarkiv.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
10 digitala objekt
97 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 20
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 2 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1816-1952