FMI 202 Finlandssvenska dansorkestrar 1920-1950 (1997-2000)

Samling
Anna-Maria Nordman intervjuar personer i Österbotten och Nyland utgående från frågelista om dansorkestrar.

Materialet innehåller frågelistsvar som får läsas och citeras under förutsättning att svararna anonymiseras. Användaren förbinder sig att inte lämna ut enskilda svarares namn i citat eller annan hänvisning till materialet.

Anna-Maria Nordmans doktorsavhandling i musikvetenskap "Takt och ton i tiden. Instrument, musik och musiker i svenskösterbottniska dansorkestrar 1920-1950, Åbo Akademis förlag, 2003. 282 s.
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
11 fotografier
4 arkivenheter
46 ljudband
55 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 202
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1997-2000