FMI 211 Eskil Haldins visbok "Sång i segelskepp" (1995)

Samling
Byggmästaren Karl Eskil Haldins visbok ”Sång i segelskepp”. Visorna i häftet är handskrivna med fin handstil och bilderna vackert illustrerade i färg. Sångerna i boken har sjungits under 1960-1980-talet under seglatser kring trakterna av Vasa. Originalet av visboken är reprofotograferad och digitaliserad.

Sånghäftet trycktes upp av SHOBU i Åbo år 2005.

"Sång i Segelskepp" Eskil HaldinPublicerad av SHOBUApril 2005ISMN M-55001-102-1
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
54 sidor
91 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 211
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1995