Sökning

FMI 252 Estlandssvensk sång och identitet – insamlingsexpedition 2001 (1930-2000)

Samling
Inspelningar och fotografier från Ann-Mari Häggmans och Lars-Eric Häggmans insamlingsexpedition till Ormsö i maj 2001. Samlingen innehåller intervjuer med den estlandssvenska vissångerskan Maria Murman och Agneta Tomingas. Till samlingen hör också en videofilm inspelad på Ormsö.
Arkivbildare Estlandsexpeditionen 2001
Samlingens omfattning
0,065 hyllmeter
121 digitala objekt
2 arkivenheter
2 filmer
205 fotografier
8 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 252
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 1930-2000-talet

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.