Sökning

FMI 252 Estlandssvensk sång och identitet – insamlingsexpedition 2001 (1930-2000)

Samling

Inspelningar och fotografier från Ann-Mari Häggmans och Lars-Eric Häggmans insamlingsexpedition till Ormsö i maj 2001. Samlingen innehåller intervjuer med den estlandssvenska vissångerskan Maria Murman och Agneta Tomingas. Till samlingen hör också en videofilm inspelad på Ormsö.

Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen 2001
Personer
Signum
FMI 252
Ämnen
Samlingens omfattning
0,065 hyllmeter
121 digitala objekt
2 arkivenheter
2 filmer
205 fotografier
8 ljudband
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
1930-2000-talet

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.