Sökning

FMI 274 Handskriven notbok från 1950-talet (1930-1950)

Samling

Kopia av dansmusikers handskrivna notbok från 1950-talet, spelade med i dansorkestrarna Da Capo och Capitol som verkade i Vasa. Notboken innehåller noter med ackordbeteckningar till 1930-50-talens dansmusik.

Personer
Signum
FMI 274
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
4 digitala objekt
4 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
1930-1950-talet

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.