FMI 287 Greta Dahlströms fotografier (2004)

Samling
Samlingen innehåller fotografier av äldre spelmän och sångare.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
2 arkivenheter
63 fotografier
Signum FMI 287
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2004