FMI 300 Vishäften från Sibbo (1929)

Samling
Samlingen innehåller kopior av tre vishäften. Två av häftena är skrivna av en beväring under militärtjänstgöringstiden på Stora Mjölö 1929–1930.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
393 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 300
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum u.å. 1929