Sökning

FMI 301 Vishäften från Borgå (2004)

Samling

Samlingen innehåller kopior av elva vishäften och några lösa blad. I samlingen finns även microfichekort av vishäftena. Samlingen innehåller även korrespondens och en uppsats "Spelmansmusik och vissång på Emsalö" av Carl-Johan Bilkenroth (19 s.). Samlingen innehåller 8 fotografier.

Begränsad tillgänglighet.

Signum
FMI 301
Ämnen
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
3 arkivenheter
8 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.