FMI 301 Vishäften från Borgå (2004)

Samling
Samlingen innehåller kopior av elva vishäften samt en uppsats "Spelmansmusik och vissång på Emsalö".

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
2 arkivenheter
7 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 301
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2004