FMI 302 Kantor Manasse Björklunds notsamling (2004)

Samling
Samlingen innehåller kantor Manasse Björklunds efterlämnade notsamling bestående av tryckta noter, handskrivna notblad och -häften samt sång- och musikpublikationer.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
9 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 302
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2004