FMI 303 Diskussion kring visor och visstugor (2005)

Samling
Diskussion kring visstugor och visor.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
2 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 303
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.