Sökning

FMI 304 Diskussion kring visstugor (2005)

Samling
Diskussion med en folkmusiker rörande visstugor. I samlingen finns också fotografier.
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
1 ljudband
6 digitala objekt
6 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 304
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2005, 2010

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.