FMI 305 Finlands svenska spelmansförbunds fotografier (1960-2000)

Samling
Samlingen innehåller fotografier som belyser Finlands svenska spelmansförbunds verksamhet.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.

Fiolen min
Samlingens omfattning
7 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 305
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1960-2000-talet