FMI 307 Sånger och dikter nedtecknade i Malax (1895-1896)

Samling
Kopior av två vishäften med sånger och dikter nedtecknade kring sekelskiftet 1800-1900 i Malax. I det ena häftet finns även noter till en del av visorna.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
2 arkivenheter
389 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 307
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1895-1896?, u.å.