FMI 308 Vishäften från västra Nyland (1920-1923)

Samling
Tre vishäften från västra Nyland. Två häften som kopior, ett i original.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
99 sidor
Språk
svenska
finska
Signum FMI 308
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1920-1923, okänt