FMI 309 Vishäfte från Lappfjärd (1916-1921)

Samling
Kopia av vishäfte från Lappfjärd. Häftet innehåller visor och minnesverser nedtecknade under åren 1916-1921.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
32 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 309
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 1916-1921