FMI 310 Folkmusikhändelser 2005

Samling
Fotografier, urklipp och programblad från folkmusiktillställningar 2005.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
64 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 310
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2005