FMI 311 Tävlingar i nyskrivna snapsvisor 2005

Samling
I samlingen finns material rörande FM i nyskrivna snapsvisor 2005. Materialet omfattar samtliga inskickade tävlingsbidrag, fotografier från tävlingen, urklipp, videoinspelningar, korrespondens och de så kallade 7-minutersvisorna. I samlingen finns även material som rör snapsviselandskampen Finland-Sverige som hölls i Mariehamn.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
2 filmer
27 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 311
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2005