Sökning

FMI 315 Enkätundersökning bland finlandssvenska spelmän 2006

Samling
Synnöve Svanström forskar i finlandssvenska spelmän och deras musik. På frågebrevet som sändes till finlandssvenska spelmän i mars 2006 svarade 35 personer.

Samtliga frågebrevets svar är inte fritt tillgängliga i forskarsalen eftersom några personer som deltog i undersökningen önskar att deras svar inte inte används av andra forskare. Några personer vill att deras namn inte syns vid publicering. Vid publicering respekteras svararnas önskemål om eventuell anonymisering.

Synnöve Svanström, kandidatuppsats 2007: "Kvinnliga spelmän förr och nu"
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
157 sidor
Språk
svenska
Signum FMI 315
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2006

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.