Sökning

FMI 315 Enkätundersökning bland finlandssvenska spelmän 2006

Samling

Synnöve Svanström forskar i finlandssvenska spelmän och deras musik. På frågebrevet som sändes till finlandssvenska spelmän i mars 2006 svarade 35 personer.

Samtliga frågebrevets svar är inte fritt tillgängliga i forskarsalen eftersom några personer som deltog i undersökningen önskar att deras svar inte inte används av andra forskare. Några personer vill att deras namn inte syns vid publicering. Vid publicering respekteras svararnas önskemål om eventuell anonymisering.

Synnöve Svanström, kandidatuppsats 2007: "Kvinnliga spelmän förr och nu"

Personer
Signum
FMI 315
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
157 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum
2006

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.