FMI 319 Spelmansstämman i Borgå 2006

Samling
Dokumentation av Finlands svenska spelmansförbunds spelmansstämma i Borgå 2006. Dokumentationen omfattar fotografier, ljudinspelning och videofilm från öppningen, traditionshörnan, festtåget och huvudfesten.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
142 fotografier
2 ljudband
3 filmer
81 digitala objekt
Språk
svenska
Signum FMI 319
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2006