FMI 329 Musik med spelmän från Vörå (2007)

Samling
Samlingen innehåller en inspelning med två spelmän från Vörå.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Samlingens omfattning
2 ljudband
Språk
svenska
Signum FMI 329
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Datum 2007